Munduko bazter guztietatik ekarritako bost ekinodermatu-klaseetako aleak: Krinoideoak (komatulak), Holoturioideoak (itsas luzokerrak), Ofiuroideoak (itsas izarren antzekoak), Asteroideoak (itsas izarrak) eta Ekinoideoak (itsas trikuak).